top of page

Teknologi

Skärmdump 2020-09-15 kl. 14_59_37 (1).webp

Genom grundlig forskning på hästleder har SGPTH upptäckt biomarkörer som frigörs när en inflammation börjar i brosket. Biomarkören mäts genom ett enkelt blodprov och ger en indikation på hur allvarlig inflammationen är. Produkten har patent över hela världen både för människor och djur och har patentsökt för behandling av artrose.

download.webp

Schematisk ritning som illustrerar det etablerade tvärvetenskapliga samarbetet mellan SLU, GU, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Chalmers. Det övergripande syftet är att dechiffrera de mekanismer som ligger bakom initieringen av artros, en process som bevaras mellan människa och häst, reda ut sjukdomens fortskridande och belysa nya strategier för diagnos och farmakologisk intervention.

Bild1.webp

En schematisk representation av den longitudinella utvecklingen av OA.

Artros sjukdomsprogression sträcker sig över dagar till år. Den biokemiska nedbrytningen som initieras av inflammation i den tidiga händelsen är inte möjlig att fastställa med dagens diagnostiska metoder. Denna process i brosket är fortfarande reversibel. När hästen blir kliniskt halt har utvecklingen av sjukdomen avancerat och blir irreversibel. De olika avbildningstekniker som finns tillgängliga idag kan bara utvärdera de irreversibla morfologiska förändringarna och inte de tidiga kataboliska biokemiska processerna. COMP-fragmentering i ledbrosk är ett tidigt svar på inflammation, vi har upptäckt en neo-epitop av COMP som frisätts i akuta och tidiga stadier av artros.

bottom of page