top of page

Patent

SGPTH Life Science

SGPTH Life Science innehar för närvarande ett patent för identifiering av artros med titeln Compeptide och antikroppar mot denna för att diagnostisera artros. Det internationella publikationsnumret är WO 2017/216289 A1. Det lämnades in 15 juni 2017 och publicerades 21 december 2017. Följande är det publicerade sammandraget:

 

"Det tillhandahålls en peptid som omfattar aminosyrasekvensen N-terminal-SGPTH och en antikropp mot denna peptid. Peptiden kan användas för diagnos hos människor och djur, i synnerhet hästar. I synnerhet kan antikroppen användas för diagnos av en systemisk låggradig kronisk inflammatorisk sjukdom som artros eller åderförkalkning, eller en neurodegenerativ sjukdom eller neuroinflammatorisk sjukdom."

​Patentet för behandling av artros (nummer: 1851333-3 ”Behandling av artros”), har godkänts i Sverige (18 maj 2020) och ansökan har skickats till EPO.

bottom of page