top of page
Doctor with xray in his hands showing structure of knee joint on artificial model closeup.
Patent

Produkten har patent över hela världen både för människor och djur och har patentsökt för behandling av artrose.

Vår expertis

Artroa har ett team av experter som har många års erfarenhet av diagnos och behandling av artros. Våra produkter är designade för att ge bättre resultat för patienter och förbättra livskvaliteten.

Teknik

Genom grundlig forskning på hästleder har SGPTH upptäckt biomarkörer som frigörs när en inflammation börjar i brosket. Biomarkören mäts genom ett enkelt blodprov och ger en indikation på hur allvarlig inflammationen är.

Vill du ha mer information om Artroa?

Kontakta oss här

Sent!

bottom of page